Polityka prywatnoAi??ci

Kim jesteAi??my

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisieAi??pixelme.pl jest RYSO Studio Joanna WA?jcik-Pindel z siedzibAi?? wAi?? Ligota 43-518, ul. Zdrowa 15, NIP 6521655698, REGON 362803320

Adres strony internetowej to: https://www.pixelme.pl.

W razie jakichkolwiek pytaAi?? prosimy o kontakt mailowy: sklep@pixelme.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

ZamA?wienia

Dane przekazane w zwiAi??zku z zamA?wieniem, przetwarzane sAi?? w celu realizacji zamA?wieniaAi??(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzglAi??dnieniaAi??faktury w dokumentacji ksiAi??gowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych iAi??statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komentarze

Kiedy odwiedzajAi??cy witrynAi?? zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzajAi??cego oraz podpis jego przeglAi??darki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciAi??g znakA?w stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) moA?e zostaAi?? przesAi??any do usAi??ugi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej uA?ywasz. Polityka prywatnoAi??ci usAi??ugi Gravatar jest dostAi??pna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twA?j obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekAi??cie twojego komentarza.

Media

JeAi??li jesteAi?? zarejestrowanym uA?ytkownikiem i wgrywasz na witrynAi?? obrazki, powinieneAi?? unikaAi?? przesyAi??ania obrazkA?w z tagami EXIF lokalizacji. OdwiedzajAi??cy stronAi?? mogAi?? pobraAi?? i odczytaAi?? peAi??ne dane lokalizacyjne z obrazkA?w w witrynie.

Formularze kontaktowe

Gdy kontaktujesz siAi?? z nami w sprawie indywidualnych zamA?wieAi?? lub w zwiAi??zku z pytaniami odnoAi??nie zamA?wieAi??.

Ciasteczka

JeAi??li zostawisz na naszej witrynie komentarz, bAi??dziesz mA?gAi?? wybraAi?? opcjAi?? zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dziAi??ki ktA?rym podczas pisania kolejnych komentarzy powyA?sze informacje bAi??dAi?? juA? dogodnie uzupeAi??nione. Te ciasteczka wygasajAi?? po roku.

JeAi??li masz konto i zalogujesz siAi?? na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglAi??darka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera A?adnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglAi??darkAi??.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasajAi?? po dwA?ch dniach, a opcji ekranu po roku. JeAi??li zaznaczysz opcjAi?? ai??zPamiAi??taj mnieai???, logowanie wygaAi??nie po dwA?ch tygodniach. JeAi??li wylogujesz siAi?? ze swojego konta, ciasteczka logowania zostanAi?? usuniAi??te.

JeAi??li zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuAi??, w twojej przeglAi??darce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera A?adnych danych osobistych, wskazujAi??c po prostu na identyfikator przed chwilAi?? edytowanego artykuAi??u. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treAi??ci z innych witryn

Best place to buy proscar uk
ArtykuAi??y na tej witrynie mogAi?? zawieraAi?? osadzone treAi??ci (np. filmy, obrazki, artykuAi??y itp.). Osadzone treAi??ci z innych witryn zachowujAi?? siAi?? analogicznie do tego, jakby uA?ytkownik odwiedziAi?? bezpoAi??rednio konkretnAi?? witrynAi??.

Te witryny mogAi?? zbieraAi?? informacjAi?? o tobie, uA?ywaAi?? ciasteczek, doAi??Ai??czaAi?? dodatkowe, zewnAi??trzne systemy Ai??ledzenia i monitorowaAi?? twoje interakcje z osadzonym materiaAi??em, wAi??Ai??czajAi??c w to Ai??ledzenie twoich interakcji z osadzonym materiaAi??em jeAi??li posiadasz konto i jesteAi?? zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Analiza statystyk odwiedzin witryny odbywa siAi?? przy uA?yciu usAi??ugi Analytics firmy Google posiadajAi??cAi?? infrastrukturAi?? teleinformatycznAi?? na terenie StanA?w Zjednoczonych. Statystyki odwiedzin uA?ywamy sAi?? do analizy i optymalizacji treAi??ci strony www.

Z kim dzielimy siAi?? danymi

Korzystamy z rozwiAi??zaAi?? firm, ktA?re Ai??wiadczAi?? nam usAi??ugi t.j.:
PayU SA – pAi??atnoAi??ci elektroniczne uA?ywane do automatyzacji pAi??atnoAi??ci za zakupy.
Fakturownia sp. z o. o. – operator dziAi??ki ktA?remu wystawiany dokumenty potwierdzajAi??ce zakup jak np. faktury VAT.
LH.pl Sp. z o.o. – dostawca usAi??ug hostingowych zapewniajAi??cy nieprzerwane funkcjonowanie serwisu w sieci.
Biuro Rachunkowe KAMA – Ai??wiadczAi??ce usAi??ugi rachunkowe, majAi??ca dostAi??p do danych zawartych na dokumentach wystawianych klientom.

Jak dAi??ugo przechowujemy twoje dane

JeAi??li zostawisz komentarz, jego treAi??Ai?? i metadane bAi??dAi?? przechowywane przez czas nieokreAi??lony. DziAi??ki temu jesteAi??my w stanie rozpoznawaAi?? i zatwierdzaAi?? kolejne komentarze automatycznie, bez wysyAi??ania ich do kaA?dorazowej moderacji.

Dla uA?ytkownikA?w ktA?rzy zarejestrowali siAi?? na naszej stronie internetowej (jeAi??li tacy sAi??), przechowujemy rA?wnieA? informacje osobiste wprowadzone w profilu. KaA?dy uA?ytkownik moA?e dokonaAi?? wglAi??du, korekty albo skasowaAi?? swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie liczAi??c nazwy uA?ytkownika, ktA?rej nie moA?na zmieniAi??). Administratorzy strony rA?wnieA? mogAi?? przeglAi??daAi?? i modyfikowaAi?? te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Administrator danych dokAi??ada wszelkich staraAi??, aby zapewniAi?? wszelkie Ai??rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyAi??lnym zniszczeniem, przypadkowAi?? utratAi??, zmianAi??, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostAi??pem, zgodnie ze wszystkimi obowiAi??zujAi??cymi przepisami.

JeAi??li masz konto uA?ytkownika albo dodaAi??eAi?? komentarze w tej witrynie, moA?esz zaA?Ai??daAi?? dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych bAi??dAi??cych w naszym posiadaniu, w tym caAi??oAi??Ai?? tych dostarczonych przez ciebie. MoA?esz rA?wnieA? zaA?Ai??daAi?? usuniAi??cia przez nas caAi??oAi??ci twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to A?adnych danych ktA?re jesteAi??my zobligowani zachowaAi?? ze wzglAi??dA?w administracyjnych, prawnych albo bezpieczeAi??stwa.

MoA?esz skorzystaAi?? z zakAi??adki Ustawienia prywatnoAi??ci.

Gdzie przesyAi??amy dane

Korzystamy z usAi??ugi Analytics firmy Google ktA?ra posiada swojAi?? infrastrukturAi?? technicznAi?? w Stanach Zjednoczonych. Firma Google speAi??nia stosowne wymagania Unii Europejskiej w kwestii przepisA?w o ochronie danych osobowych.