Polityka plikA?w cookies

Buy cheap glucotrol 1. Poprzez piki „cookies” naleA?y rozumieAi?? dane informatyczne przechowywane w urzAi??dzeniach koAi??cowych uA?ytkownikA?w, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczegA?lnoAi??ci sAi?? to pliki tekstowe, zawierajAi??ce nazwAi?? strony internetowej, z ktA?rej pochodzAi??, czas przechowywania ich na urzAi??dzeniu koAi??cowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposA?b automatyczny A?adnych informacji, z wyjAi??tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone sAi?? do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) moA?liwoAi??ci logowania i utrzymywania sesji uA?ytkownika na kaA?dej kolejnej stronie serwisu,
b) dopasowania zawartoAi??ci strony internetowej do indywidualnych preferencji uA?ytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznajAi?? jego urzAi??dzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyAi??wietliAi?? stronAi??,
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyAi??Ai??czeniem moA?liwoAi??ci identyfikacji uA?ytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerA?w operatora strony internetowej, w tym w szczegA?lnoAi??ci uA?ytkownikA?w strony internetowej, podlegajAi?? ich wAi??asnej polityce prywatnoAi??ci.

5. W trosce o bezpieczeAi??stwo powierzonych nam danych opracowaliAi??my wewnAi??trzne procedury i zalecenia, ktA?re majAi?? zapobiec udostAi??pnieniu danych osobom nieupowaA?nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodnoAi??Ai?? z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawAi?? o ochronie danych osobowych, ustawAi?? o Ai??wiadczeniu usAi??ug drogAi?? elektronicznAi??, a takA?e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspA?lnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie sAi??uA?Ai??ce do przeglAi??dania stron internetowych domyAi??lnie dopuszcza umieszczanie plikA?w cookies na urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika. Ustawienia te mogAi?? zostaAi?? zmienione przez UA?ytkownika w taki sposA?b, aby blokowaAi?? automatycznAi?? obsAi??ugAi?? ai???cookiesai??? w ustawieniach przeglAi??darki internetowej, bAi??dA? informowaAi?? o ich kaA?dorazowym przesAi??aniu na urzAi??dzenia uA?ytkownika.

7. UA?ytkownicy Serwisu mogAi?? dokonaAi?? w kaA?dym czasie zmiany ustawieAi?? dotyczAi??cych plikA?w cookies. SzczegA?Ai??owe informacje o moA?liwoAi??ci i sposobach obsAi??ugi plikA?w cookies dostAi??pne sAi?? w ustawieniach oprogramowania (przeglAi??darki internetowej).

PrzykAi??adowe opcje edytowania w popularnych przeglAi??darkach:
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, A?e zmiany ustawieAi?? w przeglAi??darce internetowej uA?ytkownika mogAi?? uniemoA?liwiAi??