FAQ

NajczAi??Ai??ciej zadawane pytania.

Jaki jest czas eksploatacji folii PCV pixeli na zewnAi??trz?
UA?ywane folie majAi?? trwaAi??oAi??Ai?? na zewnAi??trz okreAi??lanAi?? na 3 lata. ZaleA?y to takA?e od nasAi??onecznienia i innych warunkA?w atmosferycznych jak deszcz i Ai??nieg. TrwaAi??oAi??Ai?? folii we wnAi??trzach jest bezterminowa. WiAi??cej parametrA?w technicznych w zakAi??adce Dane techniczne folii PCV.

Cheap amantadine brand Czy moA?liwy jest zakup folii o innej trwaAi??oAi??ci na zewnAi??trz niA? obecnie oferowana?
Tak. Z uwagi na trwaAi??oAi??Ai?? folii istnieje moA?liwoAi??Ai?? zamA?wienia za poAi??rednictwem e-maila folii o wiAi??kszej trwaAi??oAi??ci oraz innych kolorach wystAi??pujAi??cych we wzornikach producenta Orafol. Czas realizacji jest wtedy okreAi??lany indywidualnie.

Czy mogAi?? otrzymaAi?? fakturAi?? VAT za zamA?wienie?
Tak. Po rejestracji w sklepie wystarczy zAi??oA?yAi?? zamA?wienie wypeAi??niajAi??c dane firmowe m.in. takie jak NIP i peAi??na nazwa firmy oraz adres.

Czy dostAi??pne bAi??dAi?? sAi?? inne kolory folii poza aktualnie dostAi??pnymi?
W czasie udostAi??pniania kolejnych wzorA?w i zestawA?w pojawiAi?? siAi?? dodatkowe kolory.

W jaki sposA?b naklejaAi?? pixele?
W kaA?dym zakupionym zestawie z pixelami znajduje siAi?? instrukcja aplikacji prowadzAi??ca krok po kroku.

Mam kod rabatowy, jak mogAi?? z niego skorzystaAi???
NaleA?y wybraAi?? produkt i przejAi??Ai?? do koszyka. Po prawej stronie zaznaczyAi?? pole „Mam kod rabatowy”. WpisaAi?? kod w pole i nacisnAi??Ai?? „UA?yj”. Rabat zostanie naliczony zgodnie z promocjAi??.

Jak dAi??ugo waA?ny jest kod rabatowy?
KaA?dy kod posiada swojAi?? waA?noAi??Ai??. Jest ona okreAi??lona i przekazywana razem z kodem. JeAi??li nie znasz okresu waA?noAi??ci swojego kodu – skontaktuj siAi?? z nami.

Mam pomysAi?? na wzA?r, czy moA?ecie go zrealizowaAi???
ChAi??tnie zrealizujemy ciekawe koncepcje. Napisz do nas i przedstaw swA?j pomysAi??.