Dane techniczne folii PCV

Klej: Poliakrylan na bazie wody, permanentny.

MateriaAi?? kryjAi??cy: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m2, zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podkAi??adowego na docelowe podAi??oA?e. Dla uzyskania kontrastu folia biaAi??a posiada jasnoniebieski papier podkAi??adowy.

GruboAi??Ai??*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejAi??cej): 75 mikronA?w

Waga: 115g/m2

TrwaAi??oAi??Ai?? ksztaAi??tu (DIN 30 646): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdAi??uA?nym < 0,4mm

OdpornoAi??Ai?? na wodAi??: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23oC nie wykazuje zmian.

OdpornoAi??Ai?? na temperaturAi??: naklejona na aluminium -40 oC do + 80oC nie wykazuje zmian.

SiAi??a sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm

OdpornoAi??Ai?? na rozdarcie (DIN 53 455):

wzdAi??uA?ne: min. 19MPa

poprzeczne: min. 19MPa

OdpornoAi??Ai?? na rozciAi??ganie (DIN 53 455)

wzdAi??uA?ne: min. 130%

poprzeczne: min. 150%

Zalecana temperatura naklejania: powyA?ej +10A?C

Okres skAi??adowania**: 2 lata

*-wartoAi??Ai?? uAi??redniona
** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20A?C i w wilgotnoAi??ci wzglAi??dnej powietrza 50%.

TRWAA?OAsAi?? FOLII PO NAKLEJENIU***

BiaAi??a i czarna: 4 lata
Bezbarwna i kolory: 3 lata
Kolory metaliczne: 3 lata
***w warunkach klimatu Ai??rodkowoeuropejskiego, przy wAi??aAi??ciwie wykonanej aplikacji

Powierzchnia, na ktA?rAi?? naklejana jest folia musi byAi?? oczyszczona z kurzu, smarA?w oraz innych zanieczyszczeAi??, ktA?re mogAi??yby wpAi??ynAi??Ai?? niekorzystnie na przyklejenie siAi?? tego produktu. AswieA?o lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byAi?? pozostawione do wyschniAi??cia przez minimum 3 tygodnie. MoA?liwoAi??ci zastosowania wybranych lakierA?w lub farb z foliAi?? samoprzylepnAi?? powinny zostaAi?? sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii naleA?y sprawdziAi??, czy pomiAi??dzy foliAi??, a podAi??oA?em nie zachodzAi?? reakcje chemiczne. Ponadto naleA?y wziAi??Ai?? pod uwagAi?? wszelkie informacje dotyczAi??ce aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.com). Order zyvox assistance